Czym się zajmujemy

 • Diagnoza logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna to ocena rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się.

 • Terapia logopedyczna

  Jeden z pierwszych etapów terapii logopedycznej. Polega na trafnym rozpoznaniu zaburzenia oraz wstępnym określeniu programu i metody terapii logopedycznej.

 • Konsultacja logopedyczna

  Konsultacja logopedyczna u dzieci we wczesnym etapie rozwoju mowy pozwala na wyższą skuteczność interwencji terapeutycznej.

 • Integracja Sensoryczna (SI)

  Istotnym elementem poprawnego rozwoju komunikacji jest duża motoryka, która istotnie wspiera program terapeutyczny.

Kontakt

Właściciel poradni