Prawidłowy rozwój mowy dziecka

 

Prawidłowy Rozwój Mowy Dziecka

rozwoj  mowy fabryka slow

 Prawidłowy rozwój mowy dziecka to opanowanie w odpowiednim okresie kulturowego narzędzia organizowania doświadczenia, którym jest język. Zawdzięczamy mu możliwość budowania kategorii, tworzenia pojęć, rozwiązywanie problemów, przypominanie przyszłości a nawet przewidywanie przyszłości.

Co leży więc u źródła prawidłowego rozwoju mowy dziecka?

rozwoj mowy dziecka fabryka slow

Niemowlę posiada naturalną i wrodzoną wrażliwość do nawiązania kontaktu społeczno -psychologicznego z bliskimi. Podobno nawiązuje kontakt z rodzicem już od 4 doby. Anna Brich powołuje się na badania Trevarthena, który badał niemowlęta w okresie od urodzenia do szóstego miesiąca życia nagrywając ich „wypowiedzi”. U dzieci sześciotygodniowych zaobserwował szczególnego rodzaju zachowanie, które nazwał „przedmową”. Zachowanie to polega na prymitywnych próbach mówienia poprzez poruszanie wargami i językiem, czasem z wydawaniem dźwięków, a czasem bezgłośne. Zauważył, że już w wieku 2 miesięcy niemowlęta wydają miękkie, niskie dźwięki, podobne do samogłosek w odpowiedzi na zachowania dorosłego. Te wokalizacje mogę stanowić początek naprzemiennych zachowań, tak jak ma to miejsce w rozmowach w późniejszym wieku.

Od czego zależy prawidłowy rozwój mowy?

fabryka slow

 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka zależy m.in. od:
  • sprawności aparatu artykulacyjnego,
  • poziomu percepcji słuchowej,
  • ogólnego rozwoju intelektualnego,
  • oddziaływań środowiska stymulującego rozwój mowy.

 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka- co mu zawdzięczamy?

Zobaczcie sami:

Prawidłowy rozwój mowy dziecka Fabryka Słów Poradnia Logopedyczna

Źródło: Mądredziecko.pl

Prawidłowy rozwój mowy dziecka na pewno ułatwia nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Umożliwia zabawę, rozwija zdolności czytania i pisania. Pozwala na kształtowanie się właściwego „ja”, jako jednostki społecznej oraz wpływa na relacje z najbliższymi.  Pozwala na nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb, pragnień i myśli. Dzięki temu dziecko unika niepotrzebnych napięć emocjonalnych, konfliktów i nieporozumień. Szybciej rozwija się poznawczo i społecznie, a wszystko dzięki nabywaniu coraz to nowego słownictwa. Podsumowując prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na jakość funkcjonowania w życiu.

Leave a reply