Zespół Aspergera

Zespół Aspergera- żyją wśród nas, mają świadomość bycia innymi… Jacy są i czy są do nas podobni? Kim są?

Zespół Aspergera diagnozuje się aż u 20-25 dzieci na 10 000! Z tego wynika, że występuje częściej niż autyzm. Został zdefiniowany jako jednostka chorobowa stosunkowo niedawno,  w połowie lat 80. Dzieci  odpowiadające tej definicji zostały bardzo dokładnie opisane w latach 40 przez wiedeńskiego pediatrę Hansa Aspergera. Jednak zespół Aspergera został oficjalnie uznany dopiero w 4 edycji Diagnostic and Statistic Manual (DSM-IV) wydanej w 1994 r.  Gdzie zespół  Aspergera został opisany jako najłagodniejszy przypadek autyzmu o podłożu neurologicznym, którego przyczyny na ogół nie są znane. Społeczeństwo często nazywa ich bucami, ale czy słusznie?

Zespół Aspergera- w czym  tkwi problem?

Osoby z zespołem Aspergera charakteryzują się naiwnością, hiperaktywnością, a przy tym trudnościami z koncentracją. Często są nadwrażliwe. Nie lubią głośnych dźwięków.  Mówi się, że „dziwnie” na nie reagują np. rzucają się, machają rękami, gwałtownie obgryzają paznokcie, czy zaczynają głośno zgrzytać zębami. Osoby z zespołem Aspergera mają słabą koordynację ruchową. W podręcznikach pisze się, że osoby te są słabo rozwinięte motorycznie. Ich umiejętności manualne są na niskim poziomie. Co oznacza, że ich rysunki zazwyczaj nie są adekwatne do ich wieku. To samo wiąże się z wycinaniem, klejeniem, czy lepieniem z plasteliny. Jednak największym  problemem osób z zespołem Aspergera jest trudność z dostosowaniem swoich reakcji i zachowań do określonych sytuacji oraz kontekstów społecznych. W wyniku czego są odbierani, jako osoby ekscentryczne. Osoby, które nie potrafią rozwiązywać problemów. Wybuchy gniewu, agresja, frustracja w odpowiedzi na brak zrozumienia ze strony otoczenia tylko pogłębia ich kłopoty z adaptacją w grupie.

artur-1

Zespół Aspergera- jak zrozumieć?

Ich priorytetem jest poszukiwanie wiedzy, doskonałości, prawdy oraz zrozumienie świata, a nie uczucia i kontakty towarzyskie.  Nie mają potrzeby dzielenia się z  innymi swoimi emocjami, doświadczeniami. Można wręcz powiedzieć, że przejawiają opór wobec zewnętrznych oddziaływań wychowawczych, co sprawia że odstają od rówieśników. Mają problemy z realizacją wytoczonych zadań i celów. Interesują się tylko jedną, wąską dziedziną nauki. Towarzyszy im niska samoocena. Nie tolerują porażek. Są krytyczni wobec samych siebie. Często się denerwują, a to związane jest z trudnościami w uświadamianiu sobie własnych emocji i wyrażaniu ich.

artur

Zespół Aspergera- mowa, komunikacja?

Dodatkowo, kiedy zdobędą się na jakąś opowieść ze swojego życia codziennego, to bardzo często przypomina mowę profesorską w krzywym zwierciadle. Co to oznacza? To, że np. osoby z zespołem Aspergera niewłaściwie intonują wyrazy, nadużywają niektórych zasłyszanych słów, a przy tym nie zawsze je rozumieją. Dodatkowo mają problemy z zaimkami, co wpływa na zarozumiałość i celowość ich wypowiedzi. Czasami towarzyszy im jąkanie lub połykanie głosek.  Mają duże zdolności do nauki. Potrafią powtórzyć, to czego się nauczyli, ale niestety nie zawsze  to rozumieją.

artur-4

Zespół Aspergera- zalety ?

Osoby z zespołem Aspergera mają fenomenalną pamięć.  Są mistrzami w swojej jednej, wąskiej dziedzinie.  Są to osoby, które uwielbiają kolekcjonować przeróżne rzeczy m.in. od drogocennych monet poprzez papierki po cukierkach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że z czasem te kolekcje stają się naprawdę ogromne i uporczywe dla bliskich.

artur5

Zachęcam do obejrzenia fragmentu bajki, która świetnie podsumowuje problemy osób z zespołem Aspergera:

LINK DO BAJKI

Leave a reply