Rotacyzm – Wada wymowy

Rotacyzm, niemalże najczęstsza wada wymowy. Spotykamy ją na ulicy, na placu zabaw, w szkole a nawet w telewizji. Jak brzmi, przeszkadza nam, czy ją akceptujemy? Z czego wynika i kogo dotyczy?

Rotacyzm jest zaburzeniem mowy, które polega na nieprawidłowej realizacji głoski r. Czysta głoska r jest wtedy gdy tzw. czubek języka podczas wymowy drga a  boki języka przylegają do wewnętrznych powierzchni górnych zębów i dziąseł.

Rotacyzm- z czego wynika?

rotacyzm-fabryka-slow-madam

Rotacyzm, to wada wymowy, z którą boryka się Pani Madmuazel Gazela z jakże znanej nam w ostatnim czasie bajki: „Świnka Peppa”. Madam prezentuje niską sprawność języka. Kto wie, może ma krótkie wędzidełko? Należałoby je wyćwiczyć albo nieco drastycznie podciąć laserowo u chirurga? Rotacyzm może być spowodowany zbyt słabym lub zbyt mocnym napięciem języka. Czasami wynika też z niedostatecznie słuchowego różnicowania dźwięków. Często rotacyzm powoduje tez najbliższe otoczenie, które nieustannie nakłania dziecko do tego, by powtarzało długo głoskę /r/. A dzieci np. 3-letnie zazwyczaj nie mają jeszcze gotowości aparatu artykulacyjnego na ten dźwięk. W wyniku czego poszukują artykulacji zastępczej- łatwiejszej dla nich do zrealizowania.

 Rotacyzm- skąd to dziwne brzmienie?

rotacyzm-fabryka-slow-gazela

Rotacyzm powstaje na skutek zmian miejsca artykulacji, stąd mamy tyle rodzajów tego zaburzenia. Może być rotacyzm międzyzębowy– wtedy drga czubek języka wysunięty międzyzęby. Rotacyzm boczny, kiedy nagle strumień powietrza przeciska się między krawędzią boczną języka a górnymi dziąsłami. Oj wtedy pojawia się bardzo nieprzyjemne brzmienie.  Czasami możemy się spotkać z rotacyzmem wargowy, który występuje gdy nagle drgają obie wargi. Jest też rotacyzm wargowo-zębowy. Tutaj dźwięk powstaje w wyniku drgań dolnej wargi, która jest zbliżona do górnych siekaczy lub odwrotnie kiedy górna warga jest zbliżona do dolnych siekaczy. W książkach możemy też znaleźć rotacyzm gardłowy– tutaj dźwięk jest imponujący. Powstaje między nasadą języka a tylną ścianą gardła. Jest też rotacyzm podniebienny, kiedy podczas wybrzmiewania dźwięku następuje zbliżenie tylnej części języka do podniebienia miękkiego. Ostatnim opisanym rotacyzmem, który znajdujemy w książkach jest języczkowy, kiedy język pozostaje bierny a drga nam podniebienie miękkie.

Podsumowując ile przypadków na świecie, tyle sposobów realizacji głoski r, a tylko niektóre z nich, te które najczęściej się pojawiają dostały miano nazwy i mogłam je Wam przybliżyć. Teraz chciałabym zaprosić Was na bajkę:  „Świnka Peppa”, odcinek: „Śnieżna kula”, w której Pani Madmuazel Gazela prezentuje jedną z postaci rotacyzmu.

http://www.youtube.com/watch?v=h5x0uFEzzq0

A osoby po diagnozie logopedycznej do odwiedzenia naszego profilu na: http://www.pinterest.com/fabrykaSlow/fabryka-s%C5%82%C3%B3w-dla-dzieci-z-rotacyzmem/  gdzie systematycznie są zamieszczane ćwiczenia do powtórki w domu.

Leave a reply