„Mój zawód jest jednocześnie moją pasją, dlatego też praca z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji, uczestniczenie w ich rozwoju, obserwowanie postępów a także radość na twarzach ich rodziców to dla mnie ogromna satysfakcja. Wszystko to motywuje mnie do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.”

Obecnie Agata Litwiniuk specjalizuje się w indywidualnej terapii logopedycznej w Puławach.

Ukończyła:
– Studia magisterskie na kierunku Logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.
– Aktualnie jestem także słuchaczem Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych „Diagnoza i Terapia Osób z Autyzmem” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Staże w Polsce:
– Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej.

Praktyki:
– w przedszkolu
– w szkole
– w szkole specjalnej
– w poradni pedagogiczno-psychologicznej

Jako były sportowiec, nieustannie energię do pracy czerpię z biegania, podziwiania wspaniałości natury, podróżowania ale przede wszystkim z ciągłego bycia z ludźmi.

Najważniejsze kursy które odbyła:
– Szkolenie „Picture Exchange Communication System (PECS)- Poziom I”.
– Szkolenie „Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się”.
– Szkolenie „ Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”.
– Szkolenie „Szkolenie przygotowujące do pracy, opieki i pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z autyzmem, Zespołem Aspergera i CZR”;
– Kurs doskonalący nt. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
– Konferencja „Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem”.
– Konferencja „Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”.
– Warsztaty: „Prowadzenie zajęć logorytmicznych”.

Agata stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kolejnych kursach i konferencjach, poświęconych logopedii oraz rozwojowi dziecka.

Tematem, którym interesuje się w sposób szczególny jest rozwój komunikacji u dzieci, u których z różnych przyczyn jest ona zaburzona.