Neurologopeda w zakresie indywidualnej i grupowej terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Była doktorantka UW. Zajęcia logopedyczne prowadzi w Warszawie i Puławach.

„Życie i okoliczności sprawiły, że od najmłodszych lat interesowałam się terapią zaburzeń mowy. Podczas studiów działałam bardzo aktywnie – byłam wiceprzewodniczącą Naukowego Koła Logopedycznego, w ramach którego przygotowywałam niejeden Piknik Naukowy, prowadziłam konferencje logopedyczne, a nawet cykliczne warsztaty dla studentów i logopedów. Studia wybrałam z pasji, i  chyba dlatego ukończyłam je z wyróżnieniem. Po godzinach zajmuję się podróżami oraz wspinaczką skałk

Ukończyła:
– Studia magisterskie logopedyczne i polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim

– Podyplomowe studia z neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 0-6 lat

– Staże w Polsce i za granicą m.in:
> w Warszawie w Fundacji Synapsis (2012-2014)
> w Londynie w gabinecie „Logopeda London” (2012)
> w Londynie w gabinecie „Polski logopeda” (2012)
> w Londynie w gabinecie „Gaduła (2012)

Praktyki:
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP
– Poradnia Logopedyczna Logann
– Przedszkole nr 26 w Warszawie
– Przedszkole nr 131 w Warszawie
– Szpital Dziecięcy im. Prof. Bogdanowicza, ul. Niekłańska, Warszawa
– Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha, Warszawa
– Szpital Czerniakowski, Warszawa
– Centrum Zdrowia dziecka, Warszawa
– Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. O. Lipkowskiego, Warszawa
– Szpital Grochowski, Warszawa
– Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO
– Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65, ul. Elekcyjna, Warszawa
– Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Grenady, Warszawa

Terapie, konsultacje i diagnozy zaczęła prowadzić już na I roku studiów licencjackich. Pierwsze praktyki logopedyczne odbywała jeszcze przed studiami. Ponadto później praktykowała w wielu placówkach logopedycznych, w szkołach, przedszkolach i szpitalach na terenie Warszawy i Puław.

Najważniejsze kursy, które odbyła to:
– Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym (2016)
– Osoby z zespołem Aspergera-świat emocji (2014)
– Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii (2013)
– Szkolenie podstawowe, MAKATON (2013)
– Diagnoza i terapia wad wymowy wg Cieszyńskiej (2013)
– Zaburzenia rozwoju mowy- wybrane metody diagnozy i terapii (2012)
– TEACCH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera (2012)
– Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej (2012)
– Autyzm-kompleksowa terapia. Jak pozyskać na nią środki (2012)
– Praca z głosem. Technika mowy (2011)
– Rehabilitacja głosu i mowy przełykowej u pacjentów po laryngektomii całkowitej (2011)

Ponadto odbyła cykl szkoleń dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu:
– Prawidłowy rozwój komunikowania się i mowy, a rozwój komunikowania się i mowy u dzieci z autyzmem.
– Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z nierozwiniętym językiem mówionym.
– Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z mową w trakcie rozwoju.
– Obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem.
– Strategie postępowania logopedycznego u dziecka z nierozwiniętym językiem mówionym.
– Studium przypadku (terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu).
– Budowanie i rozwijanie systemu językowego u dziecka z mową w trakcie rozwoju.
– Rola usprawniania neurologopedycznego w terapii małego dziecka z autyzmem.
– Specyfika pracy logopedycznej w przedszkolu dla dzieci z autyzmem.
– Diagnoza nozologiczna i różnicowanie autyzmu dziecięcego.
– Kryteria diagnostyczne dla Zespołu Aspergera.
– Wywiad wstępny z rodzicami dziecka.
– Obserwacja diagnostyczna i funkcjonalna osób z autyzmem.
– Praca z rodzicami dzieci z autyzmem.
– Specyfika diagnozowania małych dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
– Specyfika pracy terapeutycznej z wykorzystaniem metody PECS.

Agnieszka Dankiewicz na ZnanyLekarz.pl