Absolwentka logopedii z audiologią na UMCS. Odbyła szkolenia z zakresu: opóźnionego rozwoju mowy, masażu logopedycznego, wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem. Ukończyła kurs pierwszego stopnia „Mówimy fonogestami.
Szkolenia:
  • AAC.
  • Wprowadzanie alternatywnych metod komunikacji,
  • Masaż logopedyczny,
  • Opóźniony rozwój mowy.
  • Kreatywne postępowanie logopedyczne,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem,
  • Kurs Pierwszego Stopnia Metody fonogestów