Od czterech lat pracuję w szkole jako nauczyciel języka polskiego. Ponadto jestem wychowawczynią, która spędza mnóstwo czasu z klasą. Codziennie mam kontakt z uczniami, z ich problemami. Jestem bardzo blisko moich wychowanków. Praca z dziećmi jest bardzo przyjemna, lecz wymagająca. Opieką szczególna należy objąć dzieci mające problemy z komunikacją społeczną. Dlatego tematem, którym interesuje się w sposób szczególny jest praca z dziećmi z Zespołem Aspergera w wieku szkolnym. Najważniejsze jest, aby pomóc dziecku odzyskać wiarę we własne siły, pokazać, że wiele potrafi i zawsze może do kogoś zwrócić się o pomoc. W zawodzie logopedy ważna jest cierpliwość i wytrwałość. Najlepszą nagrodą jest radość dziecka z powodu ociągnięcia celu, jego uśmiech.

Ukończyła:
– Studia II stopnia na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Warszawskim  (2012)

– Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim  (2015)

Praktyki:
– Przedszkole nr 268 Słoneczny Promyk
– Szkoła Podstawowa nr 92
– Przedszkole Przytyk 5
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP
– Integracyjna Twórcza Szkoła Podstawowa
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
– Instytut Głuchoniemych
– Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”