Logopeda kliniczny, audiolog ogólny. Absolwentka logopedii z audiologią na UMCS w Lublinie. Ukończyła kursy z zakresu: wczesnego rozpoznania zaburzeń integracji sensorycznej, języka migowego oraz terapii ręki (I oraz II stopnia).