„W pracy logopedycznej otwieram umysł i serce dla swoich małych pacjentów, pragnę dojrzeć tkwiący w każdym z nich potencjał oraz  dostosować indywidualny rytm pracy, metody i odpowiednie pomoce terapeutyczne. Dbam o poczucie bezpieczeństwa i swobody swoich podopiecznych, ponieważ wtedy mogą oni bez lęku i uprzedzeń uczyć się sztuki języka i komunikacji.”

Obecnie Katarzyna Piotrowska w ramach poradni prowadzi indywidualne terapie logopedyczne dla dzieic w normie rozwojowej oraz dla dzieci z orzeczeniami. Tematem, którym interesuje się w sposób szczególny jest profilaktyka logopedyczna.

Ukończyła:
– Logopedie ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Staże w Polsce:
– na Oddziale Neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka.

Zajmuje się terapią zaburzeń mowy i komunikacji  u dzieci w wieku przedszkolnym. Pomaga swoim pacjentom w uczeniu się i udoskonalaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych, a w niektórych przypadkach – w dobraniu i opanowaniu alternatywnych metod kontaktowania się z otoczeniem.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk logopedycznych w wielu ośrodkach oświatowych oraz medycznych w Warszawie, min.:
– w Instytucie Neurologii i Psychiatrii na ul. Sobieskiego.
– w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. J. Bogdanowicza na ul. Niekłańskiej.
– w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym na ul. Banacha.
– w Szpitalu Grochowskim na ul. Grenadierów.

Ponadto, gromadząc materiał badawczy do pracy magisterskiej, realizowała działania logopedyczne na Oddziałach Położniczo-Neonatologicznych I stopnia referencyjności w Szpitalu Praskim na al. Solidarności w Warszawie oraz w Szpitalu Powiatowym na al. Armii Krajowej w Pruszkowie.

Najważniejsze kursy które odbyła:
– „MAKATON – szkolenie podstawowe” (2016).
– „Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem” (2016).
– „Trening umiejętności społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” (2016).
– „Zaburzenia korowe u dzieci” (2016).
– „Podstawy wiedzy o neurorozwoju” (2015).
– „Logopeda na oddziale noworodkowym I stopnia referencyjności – możliwości, plany i nadzieje. Program pilotażowy realizowany przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore we współpracy z Oddziałem Prywatnej Kliniki Łubinowa 3 w Katowicach” (2015).
– „Porozumienie i motywacja bez korzystania z przewagi. Wzmacnianie relacji z uczniem dzieckiem, rodziną w oparciu o Porozumienie bez przemocy” (2015).
– „Emisja głosu w pracy logopedy. Warsztat praktyczny” (2014).
– „Świadomość ciała głosu i emocji podstawą dobrej komunikacji” (2014).
– ”Świadomość ciała w pracy nad głosem – warsztat poświęcony ćwiczeniom świadomości ciała w pracy nad prawidłową emisją i bogatą barwą głosu” (2014).
– „Kształcenie słuchu u dzieci” (2013).

Ponadto brała udział w licznych konferencjach logopedycznych, m.in.:
– „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej” (2015).
– „Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy” (2015).
– „Autyzm – jak zrozumieć i jak pomóc” (2015).
– „Komunikacja w zaburzeniach neurologicznych” (2014).
– „Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki” (2013).
– „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego” (2012).

Kasia stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kolejnych kursach i konferencjach, poświęconych logopedii oraz rozwojowi dziecka.