„Uwielbiam pracę z dziećmi. Uważam, że najpiękniejsze w zawodzie logopedy jest obserwowanie postępów dziecka i płynącej z tego satysfakcji. Cel, jakim jest niesienie pomocy innym, od zawsze przyświecał moim działaniom. Nic tak nie cieszy jak pomoc drugiemu człowiekowi, a wsparcie dziecka w jego trudach i dążeniach daje ogromną radość. Uśmiech dziecka jest bowiem bezcenny.”

Obecnie Marta Marczak rozwija się w prowadzeniu terapii indywidualnej w Warszawie na Mokotowie oraz Łochowie.

Ukończyła:

 • Studia II stopnia na kierunku Filologia Polska (2012)
 • Studia I stopnia na kierunku Logopedia (2013) na Uniwersytecie Warszawskim
 • Pomagisterskie Studium Logopedyczne (2015) na Uniwersytecie Warszawskim
 • Staże w Polsce
  • W przedszkolu
  • W szkole
  • Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej „Top” przy ul. Raszyńskiej  w Warszawie,
  • Poradni Logopedycznej „Logann” przy ul. Bartniczej  w Warszawie
  • Poradni Bona Verba (2014).
  • W szpitalu
 • Praktyki:
  • Instytut Głuchoniemych

W trakcie studiów logopedycznych doskonaliłam swoje umiejętności, odbywając liczne praktyki w ośrodkach oświatowych oraz medycznych, takich jak: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.   Studia polonistyczne wniosły do mojej pracy doskonałe przygotowanie teoretyczne i pomogły dogłębnie analizować problemy komunikacji językowej.

Tematem, który interesuje mnie najbardziej, są zaburzenia czytania i pisania u dzieci, jak również problemy w skupieniu uwagi.