• 23 LIS 16

  Diagnoza logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna

  Czym jest diagnoza logopedyczna?

  Diagnoza logopedyczna to ocena rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się.

  Diagnoza logopedyczna w naszej placówce jest podstawą do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jej celem jest potwierdzenie lub wykluczenie podejrzeń odnośnie ewentualnych wad wymowy. Zjawiska językowe w pierwszej kolejności oceniamy na podstawie sprawdzonych standardów postępowań logopedycznych. W szczególnych przypadkach podczas przeprowadzania diagnozy logopedycznej korzystamy z badań uzupełniających np. laryngologicznych, neurologicznych, psychologicznych, audiologicznych, ortodontycznych czy foniatrycznych.

  Podczas diagnozy logopedycznej postępujemy zgodnie z określonymi standardami:
  – Określamy problem
  – Przeprowadzamy badanie wstępne – wywiad, obserwację, orientacyjne badanie mowy
  – Przeprowadzamy badanie uzupełniające
  – Formułujemy hipotezy
  – Korzystamy z badań podstawowych
  – Korzystamy z badań specjalistycznych
  – Weryfikujemy hipotezy

  Po zakończeniu diagnozy logopedycznej naszym pacjentom proponujemy zajęcia logopedyczne oparte na indywidualnym planie terapeutycznym.

Umów wizytę

Jak jeszcze pomagamy

 • Diagnoza logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna to ocena rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się.

 • Integracja Sensoryczna (SI)

  Istotnym elementem poprawnego rozwoju komunikacji jest duża motoryka, która istotnie wspiera program terapeutyczny.

 • Konsultacja logopedyczna

  Konsultacja logopedyczna u dzieci we wczesnym etapie rozwoju mowy pozwala na wyższą skuteczność interwencji terapeutycznej.

 • Terapia logopedyczna

  Jeden z pierwszych etapów terapii logopedycznej. Polega na trafnym rozpoznaniu zaburzenia oraz wstępnym określeniu programu i metody terapii logopedycznej.

 • Zajęcia grupowe

  Wyrabiamy pewność siebie w grupie i dbamy o wzajemne wsparcie wśród dzieci. Pomagamy werbalizować swoje myśli na forum publicznym.