• 23 LIS 16

  Konsultacja logopedyczna

  Konsultacja Logopedyczna Fabryka Słów

  Konsultacja logopedyczna u dzieci we wczesnym etapie rozwoju mowy pozwala na wyższą skuteczność interwencji terapeutycznej.
  Jeżeli dostrzegasz u swojego dziecka poniższe objawy:
  – problemy w wymowie pojedynczych dźwięków, słów lub ich ciągu,
  – wymawiane zdania są krótsze niż u jego rówieśników,
  – ma problemy z nawiązywaniem znajomości,
  – unika kontaktu wzrokowego,
  – ma trudności z literowaniem,
  – blokuje się w środku słów,
  – ma trudności w wykonywaniu zadań, o które je się prosi,
  – z trudem rozpoczyna zabawę z innymi dziećmi,
  – popełnia agramatyzmy.

  lub zauważasz, że miewa inne problemy językowe i komunikacyjne nie zwlekaj, przyjdź do nas, porozmawiaj, dowiedz się więcej.

  Zapraszamy na konsultacje logopedyczne.

Umów wizytę

Jak jeszcze pomagamy

 • Diagnoza logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna to ocena rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się.

 • Integracja Sensoryczna (SI)

  Istotnym elementem poprawnego rozwoju komunikacji jest duża motoryka, która istotnie wspiera program terapeutyczny.

 • Konsultacja logopedyczna

  Konsultacja logopedyczna u dzieci we wczesnym etapie rozwoju mowy pozwala na wyższą skuteczność interwencji terapeutycznej.

 • Terapia logopedyczna

  Jeden z pierwszych etapów terapii logopedycznej. Polega na trafnym rozpoznaniu zaburzenia oraz wstępnym określeniu programu i metody terapii logopedycznej.

 • Zajęcia grupowe

  Wyrabiamy pewność siebie w grupie i dbamy o wzajemne wsparcie wśród dzieci. Pomagamy werbalizować swoje myśli na forum publicznym.