• 23 LIS 16
  Terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna w Fabryce Słów bazuje na:
  1. sprawdzonych standardach postępowania logopedycznego:

  – do każdego zaburzenia tworzymy indywidualny i szczegółowy program terapii logopedycznej,
  – rodzice lub osoby z najbliższego otoczenia otrzymują wytyczne do pracy z dzieckiem w domu,
  – prowadzimy szczegółową dokumentację  terapii logopedycznej,
  – weryfikujemy hipotezy diagnostyczne,
  – stale modyfikujemy program terapii.

  2. wybranych założeniach z programu TEACCH:

  – intensywnie stymulujemy dziecko poprzez zabawę,
  – stwarzamy indywidualną relację pomiędzy dzieckiem a terapeutą,
  – dbamy o stały i systematyczny czas spotkań,
  – celem zajęć jest komunikacja i wymiana, stąd też, „staramy się wejść w świat dziecka, by zainteresować je naszym”,
  – unikamy narzucania czegokolwiek, co może wytworzyć w dziecku blokady,
  – interesujemy się tym co dziecko, by móc później przekształcić jego zainteresowania na coraz to ciekawszy program terapeutii logopedycznej,
  – stale oceniamy stopień rozwoju dziecka,
  – programy dostosowujemy w oparciu o współpracę z rodzicami, opiekunami dziecka, pedagogami, wychowawcami oraz specjalistami z dziedziny: pediatrii, laryngologii, neurologii.

  3. ideach, które przekazuje Raun Kaufman:

  – „Potencjał dziecka jest nieograniczony”,
  – „Motywacja, a nie powtarzanie jest kluczem do uczenia się”,
  – „Zachowania stymulujące Twojego dziecka mają duże znaczenia i wartość dla nas”,
  – „Rodzic jest najbogatszym zasobem dziecka”,
  – „Twoje dziecko może rozwijać się w odpowiednim otoczeniu”,
  – „Rodzice oraz specjaliści są najbardziej efektywni, kiedy czują się komfortowo w obecności dziecka, gdy są optymistycznie nastawieni wobec jego możliwości oraz pełni nadziei w stosunku do jego przyszłości”.

  4. Terapie logopedyczne opieramy na najnowszych i sprawdzonych trendach:

  – metodzie werbo-tonalną,
  – metodzie Tomatisa,
  – metodzie Dobrego Startu,
  – metodzie symultaniczno-sekwencyjnej prof.dr. hab. Jagody Cieszyńskiej,
  – metodzie logorytmiki,
  – metodzie MAKATON,
  – metodzie Integracji Sensorycznej.

Umów wizytę

Jak jeszcze pomagamy

 • Diagnoza logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna to ocena rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się.

 • Integracja Sensoryczna (SI)

  Istotnym elementem poprawnego rozwoju komunikacji jest duża motoryka, która istotnie wspiera program terapeutyczny.

 • Konsultacja logopedyczna

  Konsultacja logopedyczna u dzieci we wczesnym etapie rozwoju mowy pozwala na wyższą skuteczność interwencji terapeutycznej.

 • Terapia logopedyczna

  Jeden z pierwszych etapów terapii logopedycznej. Polega na trafnym rozpoznaniu zaburzenia oraz wstępnym określeniu programu i metody terapii logopedycznej.

 • Zajęcia grupowe

  Wyrabiamy pewność siebie w grupie i dbamy o wzajemne wsparcie wśród dzieci. Pomagamy werbalizować swoje myśli na forum publicznym.