• 23 LIS 16
  Zajęcia grupowe

  Zajęcia grupowe

  Zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych 2-5 lat

  Zajęcia mają charakter zarówno profilaktyczny, jak i terapeutyczny. Podczas zabaw rytmicznych, przy wspólnym śpiewaniu, tańczeniu, słuchaniu, usprawniamy aparat artykulacyjny, fonacyjny, oddechowy oraz małą i dużą motorykę.  Jednocześnie wzbogacamy dziecko wiedzą o świecie.

   

  Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem

  Naszym priorytetem podczas pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest znalezienie im przyjaciela. Zajęcia opieramy na pracy grupowej i tworzeniu relacji będących podstawą do wyrażania uczuć  i potrzeb. Celem jest ułatwienie życia rodzinnego dzieci i rodziców.

   

  Zajęcia grupowe dla dzieci jąkających się

  Wyrabiamy pewność siebie w grupie i dbamy o wzajemne wsparcie wśród dzieci. Pomagamy werbalizować swoje myśli na forum publicznym. Troszczymy się o spokojną i przyjemną atmosferę, podczas której dziecko może liczyć na zrozumienie.

Umów wizytę

Jak jeszcze pomagamy

 • Diagnoza logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna to ocena rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się.

 • Integracja Sensoryczna (SI)

  Istotnym elementem poprawnego rozwoju komunikacji jest duża motoryka, która istotnie wspiera program terapeutyczny.

 • Konsultacja logopedyczna

  Konsultacja logopedyczna u dzieci we wczesnym etapie rozwoju mowy pozwala na wyższą skuteczność interwencji terapeutycznej.

 • Terapia logopedyczna

  Jeden z pierwszych etapów terapii logopedycznej. Polega na trafnym rozpoznaniu zaburzenia oraz wstępnym określeniu programu i metody terapii logopedycznej.

 • Zajęcia grupowe

  Wyrabiamy pewność siebie w grupie i dbamy o wzajemne wsparcie wśród dzieci. Pomagamy werbalizować swoje myśli na forum publicznym.