Diagnoza logopedyczna

Czym jest diagnoza logopedyczna?

Diagnoza logopedyczna to ocena rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się.

Diagnoza logopedyczna w naszej placówce jest podstawą do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jej celem jest potwierdzenie lub wykluczenie podejrzeń odnośnie ewentualnych wad wymowy. Zjawiska językowe w pierwszej kolejności oceniamy na podstawie sprawdzonych standardów postępowań logopedycznych. W szczególnych przypadkach podczas przeprowadzania diagnozy logopedycznej korzystamy z badań uzupełniających np. laryngologicznych, neurologicznych, psychologicznych, audiologicznych, ortodontycznych czy foniatrycznych.

Podczas diagnozy logopedycznej postępujemy zgodnie z określonymi standardami:
– Określamy problem
– Przeprowadzamy badanie wstępne – wywiad, obserwację, orientacyjne badanie mowy
– Przeprowadzamy badanie uzupełniające
– Formułujemy hipotezy
– Korzystamy z badań podstawowych
– Korzystamy z badań specjalistycznych
– Weryfikujemy hipotezy

Po zakończeniu diagnozy logopedycznej naszym pacjentom proponujemy zajęcia logopedyczne oparte na indywidualnym planie terapeutycznym.