Konsultacja Logopedyczna Fabryka Słów

Konsultacja logopedyczna u dzieci we wczesnym etapie rozwoju mowy pozwala na wyższą skuteczność interwencji terapeutycznej.
Jeżeli dostrzegasz u swojego dziecka poniższe objawy:
– problemy w wymowie pojedynczych dźwięków, słów lub ich ciągu,
– wymawiane zdania są krótsze niż u jego rówieśników,
– ma problemy z nawiązywaniem znajomości,
– unika kontaktu wzrokowego,
– ma trudności z literowaniem,
– blokuje się w środku słów,
– ma trudności w wykonywaniu zadań, o które je się prosi,
– z trudem rozpoczyna zabawę z innymi dziećmi,
– popełnia agramatyzmy.

lub zauważasz, że miewa inne problemy językowe i komunikacyjne nie zwlekaj, przyjdź do nas, porozmawiaj, dowiedz się więcej.

Zapraszamy na konsultacje logopedyczne.