Priorytetem naszych działań jest współpraca w grupie. Grupę tę tworzy dziecko, rodzic, logopeda i coraz częściej: ortodonta, psycholog lub pedagog. Poprzez dobór odpowiednich bodźców dbamy, aby terapia była rzetelna, jak najkrótsza, a jednocześnie żeby przynosiła, jak największe i najlepsze efekty.

 

Stawiamy na elastyczność, gdyż spotkania mogą odbywać się zarówno rano, jak i popołudniu. Dopracowujemy grafik, by był on wygodny do potrzeb i możliwości czasowych rodziców/opiekunów.

 

Stawiamy na wygodę, gdyż można się z nami kontaktować w każdy dzień tygodnia do godziny 23:00.