Agnieszka Bieńkowska

Specjalistka w zakresie indywidualnej i grupowej terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Doktorantka UW. Zajęcia logopedyczne prowadzi w Warszawie i Puławach.

„Życie i okoliczności sprawiły, że od najmłodszych lat interesowałam się terapią zaburzeń mowy. Podczas studiów działałam bardzo aktywnie – byłam wiceprzewodniczącą Naukowego Koła Logopedycznego, w ramach którego przygotowywałam niejeden Piknik Naukowy, prowadziłam konferencje logopedyczne, a nawet cykliczne warsztaty dla studentów i logopedów. Studia wybrałam z pasji, i  chyba dlatego ukończyłam je z wyróżnieniem. Po godzinach zajmuję się podróżami oraz wspinaczką skałkową.”

Obecnie Agnieszka Bieńkowska jest doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującą się w językoznawstwie i autyzmie.

Ukończyłam:

 • Studia logopedyczne i polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim
 • Staże w Polsce i za granicą m.in:
  • w Warszawie w Fundacji Synapsis (2012-2014)
  • w Londynie w gabinecie „Logopeda London” (2012)
  • w Londynie w gabinecie „Polski logopeda” (2012)
  • w Londynie w gabinecie „Gaduła (2012)

Terapie, konsultacje i diagnozy zaczęłam prowadzić już na I roku studiów licencjackich. Pierwsze praktyki logopedyczne odbywałam jeszcze przed studiami. Ponadto później praktykowałam w wielu placówkach logopedycznych, w szkołach, przedszkolach i szpitalach na terenie Warszawy i Puław.

Najważniejsze kursy, które odbyłam to:

 • Osoby z zespołem Aspergera-świat emocji (2014)
 • Szkolenie podstawowe, MAKATON (2013)
 • Diagnoza i terapia wad wymowy wg Cieszyńskiej (2013)
 • Zaburzenia rozwoju mowy- wybrane metody diagnozy i terapii (2012)
 • TEACCH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera (2012)
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej (2012)
 • Autyzm-kompleksowa terapia. Jak pozyskać na nią środki (2012)
 • Praca z głosem. Technika mowy (2011)
 • Rehabilitacja głosu i mowy przełykowej u pacjentów po laryngektomii całkowitej (2011)

Ponadto odbyłam cykl szkoleń dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu:

 • Prawidłowy rozwój komunikowania się i mowy, a rozwój komunikowania się i mowy u dzieci z autyzmem.
 • Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z nierozwiniętym językiem mówionym.
 • Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z mową w trakcie rozwoju.
 • Obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem.
 • Strategie postępowania logopedycznego u dziecka z nierozwiniętym językiem mówionym.
 • Studium przypadku (terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu).
 • Budowanie i rozwijanie systemu językowego u dziecka z mową w trakcie rozwoju.
 • Rola usprawniania neurologopedycznego w terapii małego dziecka z autyzmem.
 • Specyfika pracy logopedycznej w przedszkolu dla dzieci z autyzmem.
 • Diagnoza nozologiczna i różnicowanie autyzmu dziecięcego.
 • Kryteria diagnostyczne dla Zespołu Aspergera.
 • Wywiad wstępny z rodzicami dziecka.
 • Obserwacja diagnostyczna i funkcjonalna osób z autyzmem.
 • Praca z rodzicami dzieci z autyzmem.
 • Specyfika diagnozowania małych dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Specyfika pracy terapeutycznej z wykorzystaniem metody PECS.

Agnieszka Bieńkowskaa na ZnanyLekarz.pl

Agnieszka Bieńkowska Logopeda na ZnanyLekarz.pl