Za diagnozy, plany terapii, konsultacje oraz terapie logopedyczne odpowiedzialna jest

Za realizację terapii logopedycznych odpowiadają