Absolwentka pięcioletnich studiów na kierunku logopedia z audiologią na UMCS, protetyki słuchu na
Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku
neurologopedia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Praktykę zawodową zdobywała w lubelskich przedszkolach, szkołach podstawowych, integracyjnych, poradniach. Praca z dziećmi,zwłaszcza z tymi ze specjalnymi potrzebami, to dla niej ogromna pasja, spełnienie marzeń i ogromne
wyzwanie. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc na różnych kursach, szkoleniach i konferencjach. Prywatnie, lubi jazdę na rowerze i wieczory z dobrą książką.

Szkolenia:

 • ,,Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika w pracy z dziećmi i dorosłymi”;
 • „Zabawy żłobkowe dla dzieci od 1 do 3 lat „;
 • „ORM. Kreatywne postępowanie logopedyczne”;
 • „Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie”;
 • AAC: Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem”;
 • „Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym”;
 • „Terapia logopedyczna ucznia z sygmatyzmem”;
 • „Terapia logopedyczna ucznia z mową bezdźwięczną”
 •  „Terapia logopedyczna ucznia z rotacyzmem”’
 • „Podstawy Kinesiotapingu”;
 • „Wprowadzenie do AAC – Alternatywnych i Wspomagających Sposobów Komunikacji”,
 • „Diagnoza i terapia logopedyczna ucznia z wadą słuchu”;
 • „Komunikacja językowa dziecka z autyzmem – diagnoza i terapia logopedyczna”;
 • „Elementy Integracji Sensorycznej w pracy logopedycznej”;
 • „Badania słuchu w logopedii”;
 • „Masaż logopedyczny”;
 • „Terapia tradycyjna a terapia strategiczna. SMURF.
 • „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i
  wczesnoszkolnym”;
 • „Wczesna Interwencja Logopedyczna – warsztat praktyczny”;
 • „Opóźniony Rozwój Mowy – szkolenie warsztatowe”;
 • „Masaż Shantala a rozwijanie mowy dziecka- podejście praktyczne”;
 • „Praksja i kinestezja artykulacyjna”;
 • „Wertykalno – horyzontalna pozycja języka”;
 • „Terapia miofunkcjonalna”;
 • „Skojarzenia do mówienia”.