Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

Terapia logopedyczna w Fabryce Słów bazuje na:
1. sprawdzonych standardach postępowania logopedycznego:

– do każdego zaburzenia tworzymy indywidualny i szczegółowy program terapii logopedycznej,
– rodzice lub osoby z najbliższego otoczenia otrzymują wytyczne do pracy z dzieckiem w domu,
– prowadzimy szczegółową dokumentację  terapii logopedycznej,
– weryfikujemy hipotezy diagnostyczne,
– stale modyfikujemy program terapii.

2. wybranych założeniach z programu TEACCH:

– intensywnie stymulujemy dziecko poprzez zabawę,
– stwarzamy indywidualną relację pomiędzy dzieckiem a terapeutą,
– dbamy o stały i systematyczny czas spotkań,
– celem zajęć jest komunikacja i wymiana, stąd też, „staramy się wejść w świat dziecka, by zainteresować je naszym”,
– unikamy narzucania czegokolwiek, co może wytworzyć w dziecku blokady,
– interesujemy się tym co dziecko, by móc później przekształcić jego zainteresowania na coraz to ciekawszy program terapeutii logopedycznej,
– stale oceniamy stopień rozwoju dziecka,
– programy dostosowujemy w oparciu o współpracę z rodzicami, opiekunami dziecka, pedagogami, wychowawcami oraz specjalistami z dziedziny: pediatrii, laryngologii, neurologii.

3. ideach, które przekazuje Raun Kaufman:

– „Potencjał dziecka jest nieograniczony”,
– „Motywacja, a nie powtarzanie jest kluczem do uczenia się”,
– „Zachowania stymulujące Twojego dziecka mają duże znaczenia i wartość dla nas”,
– „Rodzic jest najbogatszym zasobem dziecka”,
– „Twoje dziecko może rozwijać się w odpowiednim otoczeniu”,
– „Rodzice oraz specjaliści są najbardziej efektywni, kiedy czują się komfortowo w obecności dziecka, gdy są optymistycznie nastawieni wobec jego możliwości oraz pełni nadziei w stosunku do jego przyszłości”.

4. Terapie logopedyczne opieramy na najnowszych i sprawdzonych trendach:

– metodzie werbo-tonalną,
– metodzie Tomatisa,
– metodzie Dobrego Startu,
– metodzie symultaniczno-sekwencyjnej prof.dr. hab. Jagody Cieszyńskiej,
– metodzie logorytmiki,
– metodzie MAKATON,
– metodzie Integracji Sensorycznej.

Umów wizytę