Neurologopeda w zakresie indywidualnej i grupowej terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Była doktorantka UW. Zajęcia logopedyczne prowadzi w Warszawie i Puławach.

 

„Życie i okoliczności sprawiły, że od najmłodszych lat interesowałam się terapią zaburzeń mowy. Podczas studiów działałam bardzo aktywnie – byłam wiceprzewodniczącą Naukowego Koła Logopedycznego, w ramach którego przygotowywałam niejeden Piknik Naukowy, prowadziłam konferencje logopedyczne, a nawet cykliczne warsztaty dla studentów i logopedów. Studia wybrałam z pasji, i  chyba dlatego ukończyłam je z wyróżnieniem. Po godzinach zajmuję się podróżami, wspinaczką skałkową oraz moimi maluszkami  Zuzą (3) i Julkiem (5).

 

Ukończyłam:

Szkolenie modułowe Multifunction System Kit –   organizowane przez MFS Poland wg filozofii wg Prof. Jose Duran Von Arx

– Studia magisterskie logopedyczne i polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim

– Podyplomowe studia z neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 0-6 lat

– Staże w Polsce i za granicą m.in:

> w Warszawie w Fundacji Synapsis (2012-2014)

> w Londynie w gabinecie „Logopeda London” (2012)

> w Londynie w gabinecie „Polski logopeda” (2012)

> w Londynie w gabinecie „Gaduła (2012)

 

Praktyki:

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP

– Poradnia Logopedyczna Logann

– Przedszkole nr 26 w Warszawie

– Przedszkole nr 131 w Warszawie

– Szpital Dziecięcy im. Prof. Bogdanowicza, ul. Niekłańska, Warszawa

– Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha, Warszawa

– Szpital Czerniakowski, Warszawa

– Centrum Zdrowia dziecka, Warszawa

– Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. O. Lipkowskiego, Warszawa

– Szpital Grochowski, Warszawa

– Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO

– Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65, ul. Elekcyjna, Warszawa

– Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Grenady, Warszawa

Terapie, konsultacje i diagnozy zaczęła prowadzić już na I roku studiów licencjackich. Pierwsze praktyki logopedyczne odbywała jeszcze przed studiami. Ponadto później praktykowała w wielu placówkach logopedycznych, w szkołach, przedszkolach i szpitalach na terenie Warszawy i Puław.

 

Najważniejsze kursy, które odbyłam to:

-Standardy postępowania w ankyloglosji. Współpraca logopedy z lekarzem. Noworodki i Niemowlęta. Prowadząca Monika Owsianowska, Neurologopeda kliczniczny (2022)

-Wadliwe realizacje fonemów. Teoria – Diagnoza – Terapia. Prowadząca Jolanta Panasiuk (2022)

-Technika uwalniania mięśniowo-powięziowego z użyciem narzędzia. Zastosowanie w terapii pacjentów oraz po zabiegu frenulotomii i frenulektomii. Prowadząca Monika Ośko (2022)

-Masaż logopedyczny z podkładem muzycznym Prowadząca szkolenie mgr Maria Szyfter (2022)

-Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF (2022)

-Diagnoza połykania i techniki manualne w terapii Prowadząca szkolenie: dr Anna Regner (2022)

-Innowacyjne podejście do terapii dziecka ze spektrum ASD (2022)

-Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii (2022)

-Sensoryczne wsparcie dziecka z trudnościami w zakresie komunikacji językowej (2022)

-Karmienie wcześniaka i małego dziecka (2022)

-Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping (2022)

-Nowe terapie w logopedii – evidence based medicine (2022)

-Czytanie uczestniczące jako innowacja dla rozwoju mowy dziecka (2022)

-Masaż logopedyczny z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy specjalistycznych (2022)

-Holistyczna diagnoza dziecka z wyzwaniami – podejście współczesne (2022)

-Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej K. Bieniek (2021)

-Anatomia i funkcje mięśni żucia w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego w praktyce logopedycznej K. Bieniek (2021)

-Czucie głębokie w pracy logopedy M. Czajka (2021)

-Migdałki w praktyce logopedycznej A. Rosińska (2021)

-Nadmierne ślinienie w logopedii. Diagnoza i terapia. E. Wojewoda (2021)

-Zgryz otwarty-charakterystyka, przyczyny, postępowanie terapeutyczne. A. Listwoń (2021)

-Przerost migdałka gardłowego. Konsekwencje? Operować czy nie? E. Sielska-Badurek, B. Sambor (2021)

-Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym M. Rządzka (2021)

-Taktyka postępowania w ankyloglosji u noworodków i niemowląt okiem lekarza praktyka i neurologopedy J. Bargiel, M. Rządzka (2021)

-Niemowlak u logopedy II Miobobo-krótkie wędzidełko języka u niemowląt M. Machoś (2021)

-Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem M. Machoś (2021)

-Specjaliści-Specjalistom. Praktycy-Praktykom. II konferencja (2020)

-Logopedia i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działanie. Ogólnopolska konferencja logopedyczno-ortodontyczna (2020)

-Terapia miofunkcjonalna wg A.Kittel (2020)

-Ankyloglosja krótkie wędzidełko A. Rosińska (2020)

-Diagnoza odruchów oralnych u noworodków i niemowląt M. Rządzka (2020)

-Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie J. Panasiuk (2020)

-Oddychanie w terapii logopedycznej M.Rządzka (2020)

-Miofunkcjonalna diagnoza niemowląt-logopedyczne flagi ostrzegawcze M.Machoś (2020)

-Tradycyjna a strategiczna terapia dyslalii obwodowej D. Pluta-Wojciechowska (2020)

-Jąkanie sesja pytań i odpowiedzi K. Szamburski (2020)

-Wszystko o wędzidełku w pigułce. Okiem praktyka M. Gawryl (2020)

-SI w terapii logopedycznej dziecka z ASD (2020)

-International Conference ETT for SLP (2019)

-Echolalia jak wykorzystać jej potencjał  J. Walczak (2018)

-Logopeda w pracy z obcokrajowcami U. Ciszewska-Psujek (2018)

-Badanie i korygowanie wymowy. Testy artykulacyjne W. Lipski (2018)

-Terapia logopedyczna dziecka z opóźnionym rozwojem mowy M. Fenert (2018)

-Wprowadzenie do masażu pulsacyjno-palpacyjnego z elementami neuroterapii M. Zawichrowska (2018)

-Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu E. Kwaśniok (2018)

-Strategia postępowania logopedycznego w terapii AWI P. Hawryluk (2018)

-Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych A. Regner (2018)

-Wybrane techniki manualne wspomagające terapię ustno-twarzową A. Regner (2016)

– Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną M. Chęciek (2016)

-”Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się” A. Smyczek (2016)

– Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym (2016)

– Osoby z zespołem Aspergera-świat emocji (2014)

– Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii (2013)

– Szkolenie podstawowe, MAKATON (2013)

– Diagnoza i terapia wad wymowy wg Cieszyńskiej (2013)

– Zaburzenia rozwoju mowy- wybrane metody diagnozy i terapii (2012)

– TEACCH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera (2012)

– Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej (2012)

– Autyzm-kompleksowa terapia. Jak pozyskać na nią środki (2012)

– Praca z głosem. Technika mowy (2011)

– Rehabilitacja głosu i mowy przełykowej u pacjentów po laryngektomii całkowitej (2011)

 

Ponadto odbyłam cykl szkoleń dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu. Organizowane przez Fundację Synapsis:

– Prawidłowy rozwój komunikowania się i mowy, a rozwój komunikowania się i mowy u dzieci z autyzmem.

– Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z nierozwiniętym językiem mówionym.

– Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z mową w trakcie rozwoju.

– Obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem.

– Strategie postępowania logopedycznego u dziecka z nierozwiniętym językiem mówionym.

– Studium przypadku (terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu).

– Budowanie i rozwijanie systemu językowego u dziecka z mową w trakcie rozwoju.

– Rola usprawniania neurologopedycznego w terapii małego dziecka z autyzmem.

– Specyfika pracy logopedycznej w przedszkolu dla dzieci z autyzmem.

– Diagnoza nozologiczna i różnicowanie autyzmu dziecięcego.

– Kryteria diagnostyczne dla Zespołu Aspergera.

– Wywiad wstępny z rodzicami dziecka.

– Obserwacja diagnostyczna i funkcjonalna osób z autyzmem.

– Praca z rodzicami dzieci z autyzmem.

– Specyfika diagnozowania małych dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

– Specyfika pracy terapeutycznej z wykorzystaniem metody PECS.

 

Agnieszka Dankiewicz na ZnanyLekarz.pl