Szkolenia i webinary:

– Kurs języka migowego I stopnia (30h), organizator: Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów (2018/2019)

– „Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny” (16h) (10.02.2019r.), organizator: Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA, prowadzący: Ewa Wojewoda

– „Terapia dzieci z wadą słuchu” (14.12.2019r.), organizator: Agnieszka Kapoń, prowadzący: Agnieszka Kaproń, Lublin

– „Dyslalia” (25.01.2020r.), organizator: Agnieszka Kapoń, prowadzący: Agnieszka Kaproń, Lublin

– „Lewa półkula mózgu – jej istota rozwoju i strategie terapeutyczne” (27.04.2020r.), organizator: Teczka Logopedy, prowadzący: Magdalena Kosiń

– „Afazja rozwojowa praktycznie” (27.05.2020r.), organizator: Instytut Edukacji Logopedycznej, prowadzący: Aleksandra Rosińska

– „Terapia miofunkcjonalna. Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie” (23.01.2021r.), organizator: Teczka Logopedy, prowadzący: Beata Białas

– „Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne” (19/20.12.2021r.), organizator: Instytut Edukacji Logopedycznej, prowadzący: Agata Gładowicz-Bojarska

– „Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego w praktyce logopedycznej” (06.03.2021r.), organizator: Instytut Edukacji Logopedycznej, prowadzący: Agnieszka Banaszkiewicz