Zajęcia grupowe logopedyczne Fabryka Słów

Zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych 2-5 lat

Zajęcia mają charakter zarówno profilaktyczny, jak i terapeutyczny. Podczas zabaw rytmicznych, przy wspólnym śpiewaniu, tańczeniu, słuchaniu, usprawniamy aparat artykulacyjny, fonacyjny, oddechowy oraz małą i dużą motorykę.  Jednocześnie wzbogacamy dziecko wiedzą o świecie.

 

Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem

Naszym priorytetem podczas pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest znalezienie im przyjaciela. Zajęcia opieramy na pracy grupowej i tworzeniu relacji będących podstawą do wyrażania uczuć  i potrzeb. Celem jest ułatwienie życia rodzinnego dzieci i rodziców.

 

Zajęcia grupowe dla dzieci jąkających się

Wyrabiamy pewność siebie w grupie i dbamy o wzajemne wsparcie wśród dzieci. Pomagamy werbalizować swoje myśli na forum publicznym. Troszczymy się o spokojną i przyjemną atmosferę, podczas której dziecko może liczyć na zrozumienie.